Menü Bezárás
Deutsche Version
 
Képeslapküldés

GPS koordináták: 47.50059, 17.56746

Gyömöre már az avar korban is lakott hely volt, az avar gyűrű idáig terjedt. Erre utal két dűlőnév is (gyürhát, gyüroldal). Míg a XVII. században két Gyömörét különböztettek meg, ma a település egységes.

A település központjában két szépen felújított templomot találunk. A monumentális katolikus templomot a pápai mintájára építették a XVIII. század végére. Homlokzati órapárkányos tornyát gazdagon képzett törtvonalú sisak fedi. A barokk épület díszes főoltára és rokokó padjai is értékesek. A templomhoz hangulatos lépcsősor vezet. A kulcs a plébánián elkérhető. Tőle kőhajításnyira található a szépen felújított evangélikus templom haranglábbal.

A község kulturális életét színesíti az évente rendszeresen megrendezett „Elhozta az Isten piros Pünkösd napját” hagyományőrző nap. Több alkalommal rendezték meg a Térségi Népzenei Gálát is a településen.

A falu határa romantikus, dombokban és völgyekben bővelkedik. Gyalogos turistáknak, lovasoknak kifejezetten ajánlhatjuk. Egyre többen ápolják a régi szőlészeti, borászati hagyományokat, melynek eredményét az idelátogatók megízlelhetik.

A megye déli határánál a Győr–pápai vasútvonal melletti domboldalakon és völgyekben helyezkedik el. A Bakony-ér völgyét nyugatról szegélyező, kissé kiemelkedő földháton található.

Ősidők óta lakott hely. Az avar gyűrű feltehetőleg idáig terjedt, legalábbis ennek emlékét sejtjük a határ gyürháti és gyüroldali dűlőinek neveiben. Régi okleveleinkben első birtokosául (1377) Gemevrei vagyis Gyömörei Györgyöt ismerjük, majd a Gencsy és gróf Cseszneky családok következtek. I. Ferdinánd 1536-ban egyéb jószágokkal együtt ezt is enyingi gróf Török Bálintnak adományozta, s ekkor lettek a jobbágyok reformátusok. A birtok Nyáry Pálnéra szállott, akitől vétel útján az Esterházy család birtokába jutott. 1594-ben Győr után a Pápát ostromló Hasszán a falut elpusztította. Ez időben behódolt faluként volt számon tartva. 1619-ben a lakosság visszatelepült.

Az 1629. évi megyegyűlés jegyzőkönyvéből kitűnik, hogy abban az időben két Gyömörét különböztettek meg. (Gyömörő-Várfalvát és Gyömörő-Nemesszert). Ami Pápához (a Török-féle birtok) tartozott az a Várfalva nevet viselte. A gyömörei plébánián 1729-től van az anyakönyv vezetve. A katolikus templom 1775-ben a pápai nagytemplom mintájára épült. Az első iskoláról az 1788. évi összeírás tesz említést. A falu 1839-ben teljesen leégett. Az 1871-ben nyílt Győr–szombathelyi vasút Gyömörei állomása hamarosan több község személy és áruforgalmát bonyolította. Az Esterházy-féle birtokon gazdasági szeszgyár is volt. Ezenkívül magántulajdonban ecet és pálinkagyár működött. Az I. világháború előtt nagyon nehéz volt az élet. Munka nem volt, napszám és részes munka is kevés. Több család kivándorolt Amerikába. A harmincas években házhelyeket osztottak, ahova szoba-konyhás lakásokat építettek. A II. világháborúban 14 zsidó családot deportáltak. A háború után ismét földet osztottak, de sokan a győri üzemekbe mentek el dolgozni. Az Ilonka-pusztai kastélyból iskola lett.

A községi tanács megalakulása után a községfejlesztés került előtérbe. Járdaépítés, új utcák kialakítása, összkomfortos családi házak építése történt, sok kölcsönnel. Az ivóvíz mindig gond volt, ezért mélyfúrású kút létesült a Rózsa Ferenc utcában. A községben, 1956-ban két termelőszövetkezet alakult, s ha-marosan fel is bomlott. Majd 1959-ben ismét két szövetkezet alakult meg. Egy hónap múlva Új élet néven egyesültek. A község közös tanácsot alkotott Téttel. A rendszerváltás után vált ismét önállóvá. Az új testületek az infrastrukturális lemaradás lefaragását célozták meg.

A termelőszövetkezet a rendszerváltás után megszűnt. Az emberek nagy részéből kényszervállalkozó vagy őstermelő lett. A hegytörvény életbelépése nem vonatkozott a gyömörei hegyközségre annak kis mérete miatt. Így sajnálatos módon kimaradtak a Pannonhalma-sokoróaljai borvidék tagjainak közösségéből. Az igazgatási munkát a polgármesteri hivatal látja el. Az intézményhálózatában jelentős helyet foglal el a napközi otthonos óvoda. Az általános iskola 8 tancsoportos, melyet társulásban működtetnek Szerecseny községgel. Idősek Napközi Otthona 20 férőhellyel gondoskodik a munkában elfáradt, magára maradt időskorúak napközbeni ellátásáról, szórakoztatásáról. Háziorvosi és védőnői körzet van a településen.

A gyömörei cigányság a 20. század elején telepedett le a faluban a mostani vasútállomás környékén. Majd a Felpécre vezető út mellé telepedtek át. A szocialista lakásépítési programban kerültek a községbe. Kisebb nagyobb összezörrenéssel beilleszkedtek a falu életébe. Többségüknek van munkahelye, a fiatalok képességeik szerint tanulnak. A közösség kulturális életét színesíti az évente rendszeresen megrendezett „Elhozta az Isten piros Pünkösd napját” hagyományőrző nap. Ma már hagyományosnak tekinthető a Térségi Népzenei Gála, amelyet 2003-ban már negyedik alkalommal rendeztek meg. Rendszeresen megjelenik a Gyömörei Lapok című helyi lap.

Látnivalók:

  • Római katolikus templom: barokk stílusú római katolikus temploma 1767 és 1772 között készült el a pápai templom mintájára. Építtetése Esterházy Károly és Fellner Jakab tervei alapján történt. Homlokzati órapárkányos tornyát gazdagon képzett törtvonalú sisak fedi. Berendezése a díszes főoltár 1666-ból való, a mellékoltárok, pedig a XVIII. századi alkotások. A szószék gazdagon díszített, míves faragású (XVIII. századi). Különösen értékesek az 1770 körüli rokokó padok. A templom előtt kőkereszt 1861-ből való. A dombon álló templomhoz lépcsősor vezet a Vörösmarty Mihály utcából. A templom közelében evangélikus harangtorony található a Rákóczi u. 12. számú ház előtt. A temetőben romantikus stílusú kápolna, melyet Friedrich Károly és Mihály Borbála építtetett 1928-ban. A hívő elődök évszázadokon keresztül úgy is kifejezték hitüket, hogy anyagi erejükhöz mérten a településen és annak határában fa és kőkereszteket állítottak fel.
  • Világháborús emlékmű
  • Evangélikus harangtorony, kápolnával
  • Fakereszt a templom kertben
  • Tájkép: gyönyörű kilátás a templomkertből

Vendéglátóhelyek:

Fehér Ló Étterem

9124 Gyömöre Rákóczi Utca 21.

Telefon: (96) 461-310

Helyi termékek:

Buza László – bor

Gyömöre, (20) 944-7528

Németh Csaba – bor

Gyömöre, (96) 461-535

Takács László – bor

Gyömöre, (96) 461-409

Önkormányzat elérhetőségei:

9124 Gyömöre, Rózsa F. u. 9.

Telefon: (96) 561-030

Forrás: www.gyomore.hu, helyszíni adatgyűjtés, wikipédia.

További híreink