Menü Bezárás
Deutsche Version
 
Képeslapküldés

GPS koordináták: 47.59022, 17.68940

Nyúl 4 200 lakosú község Győr-Moson-Sopron megye Győri járásában Győr és Pannonhalma város között a 82-es főútvonal mellett, de közúton Győrújbarát felől, vasúton pedig Győr és Veszprém irányából is megközelíthető. Településünk a bronzkor óta lakott hely, legkorábbi írásos említéseivel (NULU, NUUL) már első királyaink idejében (1037 és 1086) találkozhatunk. A középkorban a területén fekvő 3 síksági és 2 hegyközség az átvonuló és hódító seregektől sokat szenvedett. Lakosságuk főleg az egyházi kézben levő szőlőterületek műveléséből, valamint gyümölcs- és gabonatermesztésből élt. Összeolvadásuk 1885 és 1940 között ment végbe.

A 25 km2-en elterülő község észak felé a Kisalföld lapályára tekint, DNY-on pedig a nálunk legmagasabb pontját elérő (317 m) Sokorói-halomvidék 3 párhuzamos dombsorára támaszkodik. A dombhátak (pl. a kilátóval megemelt 313 m-es Lila) remek körpanorámát kínálnak. Az erdőhatár alatti dombokon ezer éves szőlőkultúra díszlik. A nádfedeles, döngölt falú, száz évnél idősebb házak bár nagyon megfogyatkozva, de máig fellelhetők a községben. A löszmélyutak falában hangulatos pincék sorakoznak. A meredek löszfalakban több helyen színpompás tollazatú gyurgyalagok tanyáznak. A község féltett növényszépsége a leánykökörcsin, a domboldalakon pedig helyenként védett kosborok díszlenek. A hegyi rész igazi látványosságai a gátakkal megzabolázott hatalmas vízmosások. Ezek közül is a legnagyobb, a 630 méter hosszú és helyenként 20-30 méter mély „Szurdik”, mely több mint 150 év óta formálódik és egy dombgerinc átvágásának következményeként jött létre.

Bár a községet az országos zöld és a piros turistajelzés is érinti, főbb idegenforgalmi értékeinek megismerését leginkább mégis a település saját túraútvonala  (Kökörcsin-körút) biztosítja. Ez a 11 km-es körút a Fellner Jakab típusterve nyomán készített és Dorfmeister István freskóival díszített barokk templom (1774-78) mellől indul és a Mária-szobor (1686) érintésével a Szurdikon át vezet fel a hegybe, ahol a Szent Donát-kápolnán (1710) kívül felkeresi a legszebb kilátópontokat és a Nyúlra annyira jellemző löszmélyutak pincesorait is, de a néprajzi értékek (régi nádas- és présházak, egykori partlakások, kemencék), sőt a helyi történelmi és irodalmi emlékek sem maradnak ki.

A 98 %-ban magyar lakosság zöme (55%-a) ugyan a szolgáltatásokból él, és sokan dolgoznak a közeli Győr ipari üzemeiben is (45%), de mégsem csupán a népesség 5%-a él mezőgazdaságból, hiszen fő foglalkozásától függetlenül a legtöbb családnak van kisebb nagyobb földterülete, kertje vagy szőlője a hegyben. A munkavállalók 77%-a naponta ingázó, bejáró dolgozó, de jelentős a helyi vállalkozók száma is. A község infrastrukturális ellátottsága csaknem teljes körű. Az egészségügyi ellátást 2 háziorvos, üzemorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat, állatorvos és a gyógyszertár teszi teljessé. Új bölcsőde és óvoda, felújított iskola várja a gyermekeket, a kultúrélet rendezvényeinek a faluház és az iskola ad otthont, az internet-elérést kábel TV-hálózat és a teleház is segíti. Postahivatal, takarékszövetkezet, több kisebb-nagyobb bolt áll a lakosság rendelkezésére. A közbiztonság megteremtésén a rendőrség és a helyi polgárőrség fáradozik. A növekvő idegenforgalom étkezési, szállás és szórakozási igényeit különböző szintű vendégházak, fogadók, csárdák és a borúttá szerveződött pincetulajdonosok biztosítják. A község civil szervezeteinek a közösségi ház ad otthont.

Látnivalók:

 • Kökörcsin-körút: a település nevezetességeit érinti, a turisták számára kiépített „Kökörcsin-körút”, mely a katolikus templomtól kiindulva, végigkíséri az utazót Nyúl legszebb helyein. A körútnak több leágazása is van, melyeket az itt megtalálható énekesmadarakról neveztek el: gyurgyalag, cinege, búbosbanka, fakopáncs, sárgarigó,tengelic.
 • Szurdik: Sokorói-dombság nyúlványainak (népiesen: Nyúli Havasoknak nevezett lankák) legmagasabb pontja 312 m. Innen csodálatos kilátás nyílik a Kisalföldre, a falu nagyobb része a síkságon terül el. A dombos területen szinte egyedül áll a nyúli lakóházak felett magasodó dombok tetejénél kezdődő és a Mária-szobornál végződő Szurdik, Európa egyik legnagyobb homokkőben kialakult szurdokvölgye. A 8–10 méter széles völgyben, amit 15–20 m magas függőleges falak határolnak, keskeny út vezet. Az út melletti homokfalból borospincék nyílnak. A szurdok felső végéből leágazó mélyutak tovább kanyarognak a dombság magasabb részei felé. A meredek löszfalban mindenhol, különösen a Vaskapu úton megtalálhatók a bevájt boros pincék, ilyen például a Szurdikban a Sárkányliknak nevezett, U alakban kimélyített pince, mely a feltételezések szerint legalább 500 éves, és egykoron dézsma-pinceként szolgált, vagyis ide gyűjtötték a hegyközség egyházi birtokosai a beszolgáltatott tizedet. A pincéken kívül a löszfalba vájt kemencékkel és a 19. században épült, úgynevezett partlakások maradványaival is találkozhatunk, melyekben még az 1950-es években is laktak emberek. Az agrárgazdálkodók a területen kiváló minőségű gyümölcsöt, a sík területen jó minőségű gabonát termesztenek. A hegyközség mára hagyományosnak számító borversenyeket rendez a sokorói boroknak.
 • Római katolikus templom – a késői barokk stílusú, 35 méter magas épületet Fellner Jakab tervei szerint építették 1769 és 1776 között, Mária Terézia magánpénztárából. Felszentelésre a császárnő egy 1750-ből származó kelyhet és egy olyan ereklyetartót küldött ajándékba, amely Krisztus keresztjének egy kis darabkáját őrzi. A két ajándék az uralkodó hitelesítő kísérőlevelével együtt mind a mai napig megvan. 1785 őszén Szili János, szombathelyi püspök, Dorfmeister Istvánt, bízta meg a templom freskóinak elkészítésére. A művész 1786 tavaszán két hónap alatt készült el a freskókkal, de a főoltárt, a szószéket és a padokat is az ő tervei alapján készítették. A főoltár 2,5×5 méteres képe az ó- és újszövetség főbb személyeit ábrázolja, a mellékoltár képén pedig Krisztust ábrázolta a keresztfán. A főoltár fölötti freskón Szent István első vértanú megdicsőülése, a mennyezeti képen pedig Szűz Mária megkoronázása látható. A sekrestye felőli oldalfalon Szent Norbert látomása, a vele szembeni oldalon pedig Szent Norbert diadalának 5,5 x 2,5 méteres freskója díszíti a templomot. A stációképek 200 évvel későbbiek, Samodai József alkotásai. 2005 és 2007 között a templomot kívül belül felújították, az orgonával együtt.
 • A templom előtti kőkereszten Krisztus, alatta Szűz Mária alakja látható, talapzatán az „Isten dicsőségére emelték Váczi Pál és neje Sebestyén Teréz 1884” felirat látható.
 • Keresztelő Szent János szobra – a templomkertben, a 82-es főút felőli oldalon található Keresztelő Szent János szobor talapzatába a „Keresztelő Szent János tiszteletére emeltette özv. Bellavári Györgyné 1909. Javítva 1930” szöveget vésték.
 • Első és második világháborús emlékhely – a templom bejáratánál, két oldalán a község hősi halottainak névsora található.
 • A Szent István téren található a Községháza, melynek oldalában Szent István fejszobrát helyezték el, valamint a Faluház és a Tűzoltószertár, előtte egy régi tűzoltókocsival.
 • Történelmi emlékoszlop: a kopjafát 2005-ben állították, belybe a magyar történelem sorsfordító eseményeinek évszámait vésték. Alapkövén Wittner Mária halálra ítélt szabadságharcostól idézett szöveg olvasható: „Az igazságot nem lehet felakasztani, mert az igazság a lelkünkben él”.
 • Millenniumi kettős kereszt: az alapkövén található szöveg: „Állíttatta Nyúl község önkormányzata a 2000. évben a millennium tiszteletére”.
 • Domonkos István emléktáblája – a plébánia épületén, a Szent István Akadémia által készíttetett márványtáblán olvasható szöveg: „A Szent István Akadémia Domonkos Istvánnak 1862-1923. Népét, aki úgy szeresse, hű tollával szebben fesse, nem volt senki közöttünk.”
 • Mária karján gyermekével szobor – a Szurdik bejáratánál, egy kereszteződésben elhelyezett szobor, egy hetven centiméteres talapzaton és egy két méteres korinthoszi oszlop tetején áll. Az alapzaton az 1686-os és 1701-es évszám olvasható, valamint egy címer és egy „BM” monogram. Valószínűleg a szobrot Bubnich Mátyás győri kanonok állíttatta a törökök kiűzése emlékére.
 • Szent Donát kápolna – a kápolnát Szent Donát püspökről nevezték el, aki római kori vértanú volt és a szőlősgazdák védőszentje. Az épület szentély része 1710-ből való, melyet 1830-ban bővítettek kápolnává és 1901-ben látták el harangtoronnyal. A baloldalán elhelyezett kőkereszt talapzatán olvasható: „Az itt lévő, de tönkrement kereszt helyébe, ezt az eredetivel megegyező keresztet állíttatta a Nyúli Róm. Kat. Egyházközösség Isten nagyobb dicsőségére és bűneink engesztelésére az Úr 2008. esztendejében”. 234-235, 238-240
 • Az egykori püspöki présház – homlokzatán a „Gaudeteindominosemper.” felirat olvasható.
 • Dr. Csendes Béla költő (1921-1996) egykori lakóháza és sírja.
 • Gerhai pléh-Krisztus – Écs irányában, egy kocsiút mentén.
 • Sípálya
 • Magántulajdonban lévő csillagvizsgáló.
 • Kilátók: Lila-hegy geodéziai mérőtoronnyal (313 méter), Hegyes-magas URH toronnyal (309 méter), Zsidó-domb (241 méter), Pojt (239 méter), Gerha (200 méter).
 • Pincesor, pince
 • Főtér
 • Tájház
 • Győri csata emlékmű
 • Nyúli őslápi növények élőhelye és geológiai, botanikai, zoológiai értékek lelőhelye: 1999 óta védett, 11,6556 hektár
 • Nyúli gyurgyalag-fészkelőhely: 1999 óta védett, 0,1404 hektár

Vendéglátás:

Platán Étterem és Panzió

9082 Nyúl, Kossuth u. 29.

Telefon: (96) 364-230; (96) 364-640

Takács Vendéglő

9082 Nyúl Kossuth Lajos utca 115

Telefon: (96) 364 591

Szél Fiai Fogadó

9082 Nyúl, Vaskapu út 71

Telefon: (96) 540 015; (06 96) 364 755;

E-mail: hotel@winecellarinn.hu

Dream’s Caffe

9082 Nyúl Tavasz utca 43.

Telefon (70) 389 5756

E-mail info@dreamscaffe.hu

www.dreamscaffe.hu

Józandűlő Vendégház

9082 Nyúl, Kápolna u. 43/A

Email: jozandulo-nyul@t-online.hu

Telefon: (20) 215-1299; (96) 364-806

Hangyál Vendégház és Pincészet

9082 Nyúl, Park út 14.

Email: vendeghaz@hangyal.hu

Telefon: (96) 364-065

Helyi termékek:

Nyúli Húsvét” Tavaszi Fesztivál és Hagyományőrző Kulturális Találkozó.

E-mail:rendezvenymuhely@gmail.com
Telefon: +36 20-998-2009

Pálinkafőzde, pálinka

9082 Nyúl, Táncsics Mihály utca 100.

Kovácsoltvas termékek

9082 Nyúl, Kossuth L. u. 105.

Tel.: (96) 414 010

www.kovacsolt-vas.hu

Kiskulacs Pince, bor

Cím: 9082 Nyúl, Benti dűlő

Telefon: +36 96 364 335

E-mail: kiskulacs@feemail.hu

Oláh Lajos – bor

Cím: 9082 Nyúl, Sport u. 10.

Telefon: +36 96 364 409, +36 30 317 49 44

Soós Pincészet -bor

Cím: 9082 Nyúl, Kápolna u. 41

Telefon: (96) 540-052, (30) 640-9075

Fax: (96) 540-052

E-mail: lajossoos@icedsl.hu

Szelényi Ernő

Cím: 9024 Győr, Pátzay P. u. 24. (pince: Nyúl, Öreg-hegy, Márton-tanya)

Telefon: +36 20 454 55 36

Szemenyei Gyula pincészete – bor

Cím: 9082 Nyúl, Szabadság u. 20

Telefon: +36 20 931 65 58

Önkormányzat elérhetőségei:

9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.

Telefon: (96) 540 250

Forrás: www.nyul.hu, helyszíni adatgyűjtés

További híreink