Facebook

Rólunk

Az Egyesület 2007-ben került bejegyzésre. Tagjai olyan személyek, akik évek óta tevékenyen dolgoztak a közösségért, de ekkor érezték szükségét annak, hogy egyesületi formában dolgozzanak tovább.  A tagok sok területen tapasztalt szakaemberek.

„Nyúli Húsvét” Nyúl község nevéből adódóan civil kezdeményezéssel és összefogással indult el 2003-ban amely hagyományosan minden évben Húsvétkor kerül megrendezésre. A “FUTaNYÚL” futóversenyünkön minden évben 200-300 fő vesz részt. Szervezünk rendszeresen túrákat is.

Egyesületünk mindig nagy hangsúlyt fektetett az egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre.

Nem titkolt célunk a mai rohanó világban a családok összehozása sport programokban, a szabadidő hasznos eltöltésében.

Egyesületünk támogatásokból, pályázatokból és a felajánlott 1%-ból tartja fent magát és szervezi programjait.

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. § c) szerint):

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem
 • környezetvédelem
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,

  Rendezvényműhely Közhasznú Egyesület 

Adószám: 18986109-1-08 

Nyúli TKSZ: 59200013-11055183

Kötelező arculati elemek